Kornea Hastalıkları Nelerdir?
Korneanın aslında çok sayıda hastalığı vardır. Korneanın iltihabi hastalıkları yani ‘keratitler’ günlük pratikte en çok karşılaşılan hastalık grubunu oluşturur.
Korneanın çeşitli doğumsal hastalıkları da bulunmaktadır. Kornea distrofileri bunlar arasında başı çeker. Kornea distrofileri genetik olarak aktarılan ve kornea dokusunda farklı tipte maddelerin üretilmesiyle meydana gelen hastalıklardır. Kornea distrofilerine bağlı olarak kornea tabakası çocukluktan itibaren yavaş yavaş opaklaşmaya başlar. Gelen görüntünün arkadaki dokulara geçişi engellenir. Korneada dejeneratif hastalıklar da görülür. Bunlar çevre ortamından ya da vücutta var olan başka hastalıklardan etkilenerek kornea dokusunda damarlanmaya ya da kalsiyum gibi bir takım maddelerin birikmesine yol açar. Bu durum korneanın saydamlığını etkiler. Gelen ışınların arka dokulara geçişi bloke edilir. Mesela A vitamini eksikliğine bağlı keratomalazi, dejeneratif kornea hastalıklarından biridir. Korneanın öne doğru incelmesiyle ve sivrilmesiyle karakterize hastalıklara da çok sık rastlanır. Ektazik hastalıklar diye isimlendirilen bu grup içinde kerakonus başı çeker. Ektazik hastalıklarda korneaya gelen görüntüler uygun olmayan şekilde kırılır. Pellusid marjinal dejeneresans isimli hastalıkta ise korneanın merkezi kısımları değil de, alt bölgesi, nadiren de üst bölgesi öne doğru sivrilip incelir. Bir diğer ektazik hastalık ise kornea dokusunun tamamının inceldiği keratoglobustur.
Keratomalazi nedir, nasıl bir göz hastalığıdır?
Keratomalazi korneanın erimesi, gözün kuruması anlamına gelir. Keratomalazi özellikle geri kalmış ülkelerin bir hastalığıdır. Türkiye’de çok nadir gördüğümüz bir problemdir. Vitamin A eksikliğine bağlı olarak göz yüzeyindeki hücre tipinin farklı bir yapıya dönmesi sonucunda ortaya çıkar. Keratomalazi gözyaşında önemli derece azalmaya neden olur. Tablonun sonu körlüğe kadar gidebilir. Aslında keratomalazinin tedavisi son derece kolaydır. Hastalara ağız yoluyla A vitamini desteği verilir. Keratomalazinin teşhisi, tedavisi hangi yöntemlerle yapılır? Keratomalaziyi klinik olarak teşhis etmek mümkündür. Laboratuvar testleriyle vitamin A seviyelerine bakılır. A vitamini seviyesinin çok düşük olması önemli bir kriterdir. Keratomalazi tanısı konan hastalara ağız yoluyla A vitamini desteği verilir ve gözün içine A vitamini içeren pomatlar sürülür.
Kornea hastalıklarının bir takım ortak belirtilerinden bahsetmek mümkün müdür?
Evet, kornea hastalıklarının bazı ortak belirtileri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
Gözde kanlanma. (Korneanın hemen dışından başlayan kanlanma gözün beyaz tabakasının tamamını kaplar.)
Işığa bakamama, ışıktan rahatsız olma, ışıkta gözlerini kısma ihtiyacı (Fotofobi)
Gözde aşırı sulanma. (Epifora)
Görme kalitesinde azalma Ancak bu belirtiler korneayla ilgisi olmayan başka hastalıklarda da ortaya çıkabilir. Örneğin üveitlerde ve göz tansiyonunun ani yükselmesi gibi durumlarda da benzer yakınmalar görülebilir. Bu tür şikayetleri olan kişiler gözlerinde önemli bir hastalık olabileceğini dikkate alarak mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurmalılar.

Kornea Hastalıkları ve Tedavisi
Kornea saydamlığı doğuştan, genetik kökenli veya sonradan geçirilen travma, enfeksiyon ve cerrahi sonrasında bozulabilir. Korneanın saydamlığı bozulursa görme kalitesi azalır. Korneanın her hangi bir şekilde etkilenmesi görmeyi azaltacağı gibi şiddetli ağrı, batma, yanma ve ışık hassasiyetinde artma gibi şikayetlere de yol açabilir.
Sık karşılaşılan kornea hastalıkları:
 •  Keratakonus
 • Kuru göz
 • Herpetik keratit
 • Kornea enfeksiyonları
 • Kornea skarları
 • Korneanın dejeneratif hastalıkları
Kornea Hastalıkları

Kornea Hastalıkları

Kornea Muayene Yöntemleri
Kornea muayenesinde yapılabilen bazı tetkikler:
 • Biyomikroskopi
 • Pakimetri
 • Speküler mikroskopi
 • Esteziometri
 • Korneanın boyanarak muayenesi
 • Keratometri
 • Topografi